Môn học giúp sinh viên
  • Hiểu các khái niệm căn bản về tin học và cách biểu diễn thông tin trong máy tính
  • Hiểu các thành phần và chức năng cơ bản của máy tính
  • Khả năng sử dụng máy tính và sử dụng Hệ điều hành
  • Sử dụng thành thạo các ứng dụng: bộ gõ tiếng Việt, soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, trình chiếu.
  • Sử dụng Internet & các dịch vụ trên Internet,
  • Hiểu biết về phần mềm độc hại và các hướng bảo vệ máy tính. 

Giáo viên giảng dạy: Trần Thống - Thái Duy Quý - Trần Nhật Quang

Giáo viên giảng dạy: Trần Thống