- Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến các quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và ứng dụng trong việc phát triển chăm sóc chuyên biệt như : điều dưỡng nội khoa, ngoại khoa, nhi khoa,...

- Điều dưỡng cơ bản 2 sẽ giới thiệu về các vấn đề thường gặp về : Nhiễm trùng bệnh viện, xử lý chất thải trong bệnh viện, vệ sinh vô khuẩn dụng cụ,..

==> Mục tiêu: - Xác định nguyên nhân gây nhiễm trùng bệnh viện.

                        - Phân loại rác thải trong bệnh viện, và xử lý rác thải hợp lý.

                        - Xử lý dụng cụ bẩn.

Hướng dẫn sử dụng tin học văn phòng (Excel, Word, Powerpoint)