Thư mục này dùng để giáo viên tạo các khóa học thử nghiệm

smile Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ những nét đặc trưng văn hóa ngày Tết của người Hàn Quốc bao gồm: 

  • Trang phục ngày Tết
  • Ẩm thực ngày Tết 
  • Các trò chơi truyền thống 
  • Những điểm thú vị khác

Hướng dẫn sinh viên phân biệt các loại vi sinh vật - tác dụng - tác hại - ứng dụng của vi sinh vật

Đàm phán và giải quyết những xung đột quốc tế. 

- Huong dan su dung elearning

- Cach them tai nguyen 

- Cach tao cac hoat dong