Thư mục này dùng để giáo viên tạo các khóa học thử nghiệm

Khóa học nghiên cứu về Tội Giết Người trong Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Từ những nghiên cứu về khái niệm, khung hình phạt, lịch sử hình thành pháp luật đối với loại tội này, từ đó tìm ra nguyên nhân chính và đề ra các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tội phạm giết người. 

Phần chung của Luật hình sự giới thiệu về những khái niệm cơ bản nhất của Luật hình sự, về tội phạm, yếu tố cấu thành tội phạm cũng như trách nhiệm hình sự...

làm nền tảng để nghiên cứu chuyên sâu về Luật hình sự

 

Giới thiệu nhập môn Logic.

smile Khóa học sẽ giúp bạn hiểu rõ những nét đặc trưng văn hóa ngày Tết của người Hàn Quốc bao gồm: 

  • Trang phục ngày Tết
  • Ẩm thực ngày Tết 
  • Các trò chơi truyền thống 
  • Những điểm thú vị khác

Hướng dẫn sinh viên phân biệt các loại vi sinh vật - tác dụng - tác hại - ứng dụng của vi sinh vật

Đàm phán và giải quyết những xung đột quốc tế. 

Học phần giới thiệu về các quy luật sinh thái cơ bản, ảnh hưởng của các nhân tố vô sinh, nhân tố hữu sinh tới sự sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Giới thiệu quần thể, quần xã, hệ sinh thái và các chu trình sinh địa hóa tự nhiên.

- Huong dan su dung elearning

- Cach them tai nguyen 

- Cach tao cac hoat dong