Học phần Thực tập Kỹ Thuật Phòng Thí Nghiệm cung cấp những kiến thức về quy tắc an toàn,  các thao tác, kỹ năng cơ bản khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Đồng thời cung cấp các kiến thức cơ bản về cách tính toán, pha hóa chất,  hiệu chuẩn, bảo quản hóa chất và các kỹ thuật lọc-tách-chiết, chân không.