toe toét KHÓA HỌC GIÚP BẠN CÓ THÊM NHỮNG KIẾN THỨC BỔ ÍCH VỀ VĂN HÓA NGÀY TẾT CỦA         NGƯỜI HÀN QUỐC 

  • Trang phục ngày tết
  • Văn hóa ẩm thực ngày Tết
  • Các nghi lễ ngày Tết
  • Trò chơi dân gian truyền thống thú vịTẾT NGUYÊN ĐÁN