Giúp các bạn nắm các cấu trúc câu cơ bản trong Tiếng Nhật:

1. Khẳng định và phủ định một danh từ

2. Trợ từ は 

3. Câu nghi vấn

4. Trợ từ も

5. Trợ từ の

6. Hỏi tuổi tác