Conflict Resolution

Khóa học này sẽ giúp các sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế tìm hiểu về những đặc điểm của các cuộc xung đột chính trị trên thế giới và những phương pháp, kỹ năng đàm phán để giải quyết có hiệu quả những cuộc xung đột này. Ngoài ra, sinh viên cũng có cơ hội để tìm hiểu về những khiếm khuyết trong hệ thống quốc tế vốn là một trong những nguyên nhân cơ bản gây ra các cuộc xung đột. 

286fc89ac59a4566abe4134bd8c46b86cc3a-945x567-cover696x384.jpg286fc89ac59a4566abe4134bd8c46b86cc3a-945x567-cover696x384.jpg