BODY LANGUAGE

Từ xưa đến nay, giao tiếp vẫn luôn là yếu tố mở đường, quyết định sự thành công hay thất bại trong mọi mối quan hệ. Ngôn ngữ giao tiếp chính là điều kiện tiên quyết để xây dựng nên chuẩn mực trong văn hóa sống và giao tiếp hằng ngày của con người. Tuy nhiên, để giao tiếp thành công, tạo thiện cảm với người đối diện và đạt được mục đích đề ra thì đòi hỏi phải có nghệ thuật và kỹ năng giao tiếp thuyết phục.

  Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, quá trình giao tiếp bao gồm 3 yếu tố: ngôn ngữ, ngôn ngữ cơ thể và giọng điệu. Trong đó, ngôn ngữ chỉ góp phần nhỏ nhất là 7% trong việc tác động đến người nghe, giọng điệu chiếm 38% và yếu tố ngôn ngữ cơ thể lại trở nên quan trọng nhất với giá trị 55% thành công của quá trình giao tiếp.

  Tìm hiểu và xây dựng cho bản thân về ngôn ngữ cơ thể, diện mạo và phong thái trò chuyện là chìa khóa mở ra mọi cánh cửa thành công đến công việc và cuộc sống.