Giúp học viên nắm vững kiến thức tin học áp dụng trong học tập và làm việc