Sau khi học xong khóa học này người học có khả năng:

-         Lập được chương trình trò chơi lựa chọn cho 3 đội.

-          Download được chương trình.

-          Kết nối được PLC với thiết bị ngoại vi.

-          Nhận biết và khắc phục được những sai hỏng thường gặp khi lập trình và kết nối.