Giúp học viên hiểu rõ hơn về:

- Artemia là gì?

- Tầm quan trọng của Artemia trong sản xuất giống

- Cách sản xuất Artermia trong ruộng muối

- Phương pháp làm giàu Artemia