Điều dưỡng cơ bản gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản là nền tảng liên quan đến quá trình chăm sóc người bệnh cũng như người khỏe mạnh và những ứng dụng trong việc chăm sóc chuyên biệt như: điều dưỡng nội kho, điều dưỡng ngoại khoa, điều dưỡng nhi khoa,....

  Điều dưỡng cơ bản 2 giới thiệu cho học viên kiến thức về: nhiễm trùng bệnh viện, xử lý rác thải trong bệnh viên và vệ sinh vô khuẩn dụng cụ.

  Mục tiêu:  - Nắm được nguyên nhân gây nhiễm trùng bện viện.

                     - Phân loại và xử lý rác thải .

                     - Phân loại dụng cụ, xử lý dụng cụ bẩn đúng.