1. Số tín chỉ: 4 tín chỉ. Trong đó

-         30 tiết lý thuyết

-         30 tiết thực hành.

       2. Mô tả vắn tắt môn học:

Thông qua môn học, sinh viên sẽ nắm bắt được các vấn đề mang tính lý luận lẫn thực tiễn về các nguyên tắc trong kỹ thuật điều dưỡng. Thực hành nghề nghiệp cơ bản các quy trình kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân. Đây là những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật điều dưỡng, giúp sinh viên hiểu và thực hành được kỹ thuật và hỗ trợ để tiếp tục học các môn học khác trong chuyên ngành Điều dưỡng như: Điều dưỡng nội khoa, điều dưỡng ngoại khoa, điều dưỡng nhi khoa, điều dưỡng sản khoa, điều dưỡng bệnh truyền nhiễm và các điều dưỡng chuyên khoa khác.

     3. Mục tiêu của môn học

        Mục tiêu chung

  • Cung cấp cho sinh viên kiến thức về lịch sử ngành điều dưỡng, các nguyên lý cơ bản trong chăm sóc, quy trình điều dưỡng.
  • Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu nguyên lý, nguyên tắc thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản.
  • Giúp sinh viên trau dồi các kỹ năng chuyên môn như kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề;các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; kỹ năng thực hành các quy trình kỹ thuật điều dưỡng.
  • Giúp cho sinh viên phát triển phương pháp tư duy và ứng dụng vào thực tế khi thực tập và làm việc tại các cơ sở y tế.

       Kết quả dự kiến của môn học: Sau khi hoàn thành môn học sinh viên sẽ có thể

       . Hiểu được đặc điểm hoạt động, nguyên tắc thực hành các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản

       .  Nhận biết được các nguy cơ có thể xảy ra khi thực hiện kỹ thuật trên bệnh nhân

       .  Đánh giá được hiệu quả các quy trình thực hiện trên người bệnh

       . Nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ thuật thực hành

       . Có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả thông qua các bài tập nhóm và thực hành trên phòng tiền lâm sàng