Kỹ năng và kiến thức giúp cán bộ phục vụ tại các trạm máy tính truy nhập công cộng của TVCC-BĐVHX hiểu biết và sử dụng phần cứng, hệ điều hành, thủ tục an ninh, phần mềm ứng dụng, internet, in ấn để họ có đủ tự tin và khả năng hỗ trợ người dùng.

Điều kiện tiên quyết:

-         Cán bộ đang làm nhiệm vụ tại điểm truy nhập công cộng

-         Có các chứng chỉ tin học, hoặc biết các kỹ năng tin học có nhiều lợi thế hơn trong chuyên đề này.