Môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về động vật bao gồm các đặc điểm hình thái ngoài, cấu tạo nội quan bên trong,...quan hệ họ hàng và các bước tiến hóa của các ngành, các lớp động vật;  sự phong phú và đa dạng của giới động vật. Môn học giúp sinh viên phân biệt được động vật không xương sống với động vật có xương sống cũng như phân biệt được các lớp động vật dựa vào đặc điểm chung. Bên cạnh đó, môn học còn giúp sinh viên giải thích được nguồn gốc và chiều hướng tiến hóa của các nhóm động vật,  giải thích được sự thích nghi của động vật với môi trường.

Môn học rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng và phương pháp quan sát động vật dưới kính hiển vi, kính lúp; kỹ năng giải phẫu động vật, quan sát hình thái ngoài,  cấu tạo cơ quan của các đại diện điển hình của các lớp động vật.