Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản liên quan đến cơ học chất lưu bao gồm: bản chất vật lý và toán học của những vấn đề liên quan đến chất lỏng và chất khí; các phương pháp tính toán ứng dụng của cơ học lưu chất ứng dụng trong kỹ thuật và quản lý môi trường. Môn học nghiên cứu các quy luật chuyển động, cân bằng của lưu chất và các quá trình tương tác lực của nó lên các vật thể khác. Các bài tập áp dụng minh họa cho các vấn đề tĩnh lực học, động lực học của lưu chất và tính toán tổn thất năng lượng của dòng luân chuyển chất lưu. Ngoài ra, môn học giới thiệu đến sinh viên một số phương pháp, thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường có ứng dụng nguyên lý của cơ học lưu chất.