Khóa học nhằm cung cấp cho các học viên cái nhìn tổng quan về chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới